Video xxx naply


30-Jul-2020 13:37

Video xxx naply-43

Easiest way to sex chat without login

Dále jsem si přál, aby mé čisté a hříchu neznalé tělo bylo trýzněno od chodidel až po temeno pro hříchy všech lidí a aby bylo pověšeno na kříž.To je nyní denně nabízeno na oltáříi, aby si mě lidé více zamilovali a častěji si uvědomovali moje milosti.` Ale ty, má dcero, kterou jsem pro sebe vyvolil a ke které v Duchu mluvím, miluj mě celým svým srdcem, nikoli tak, jako miluješ svého syna, či dceru či příbuzné, ale více než cokoli na světě.Stvořil jsem tě a žádný z mých ůdů nebyl ušetřen utrpení pro tebe.Dávej přednost mé vůli před svou, protože má Matka, tvá Paní, od počátku do konce nechtěla nic, než to, co jsem chtěl já.Pokud budeš takto konat, tvoje srdce bude s mým srdcem a vzplane mou láskou stejně, jako snadno vzplane cokoliv suché.Nyní ale znevažuje a láme věrnost, kterou mi přislíbil u křtu.Porušuje a odmítá zákony, které jsem pro něj vytvořil.

Video xxx naply-22

bl dating sim

Kapitola 1 “Já jsem Stvořitel nebe i země, jeden Bůh s Otcem a Duchem Svatým.Přestože jsem zemřel skrze lidskou přirozenost a tělo, které jsem já, jediný Syn, pojal, přesto jsem nadále žil v božské přirozenosti, ve které jsem byl jediným Bohem společně s Otcem a Duchem Svatým.